Εργαλεία για εκπαιδευτικούς

Χρήσιμα αρχεία και οπτικοακουστικό υλικό για την Ειδική Αγωγή.

Πατήστε πάνω στην εικόνα, ώστε να κατεβάσετε τα αρχεία εγκατάστασης για το λογισμικό "ΛΑΜΔΑ".

Αν χρειάζεστε βοήθεια για το κατέβασμα δείτε τις οδηγίες λήψης

Δυσλεξία, είναι μια κατάσταση νευροαναπτυξιακής διαφοροποίησης που προκαλεί δυσκολίες στην εκμάθηση ανάγνωσης, γραφής ή και ορθογραφίας. Οι δυσκολίες παραμένουν παρόλο που το άτομο έχει λάβει κατάλληλες εκπαιδευτικές ευκαιρίες, δεν συνάδουν με τις γνωστικές ικανότητες και δεν προδιαγράφουν τις επιδόσεις και σε άλλους τομείς. Ο βαθμός στον οποίο η δυσλεξία λειτουργεί σαν εμπόδιο στην μάθηση διαφέρει από άτομο σε άτομο, ανάλογα με το μαθησιακό και διδακτικό περιβάλλον:

Επηρεάζεται η:

- Ακουστική και η οπτική επεξεργασία, γλωσσικών πληροφοριών.

- Φωνολογική ενημερότητα

- Γλωσσική δεξιότητα και η αναγνωστική ευχέρεια

- Βραχύχρονη μνήμη εργασίας

- Μακρόχρονη μνήμη εργασίας

- Δεξιότητα ακολουθίας και κατεύθυνσης

- Χωροχρονική δεξιότητα

- Μεταγνωστική δεξιότητα

- Αριθμητική δεξιότητα

- Οργανωτική δεξιότητα

Οι δυσκολίες τους προκύπτουν από τον διαφορετικό τρόπο με τον οποίο προσλαμβάνουν και επεξεργάζονται τις πληροφορίες επηρεάζοντας έτσι, τον τρόπο επικοινωνίας και που είναι διαφορετικός για κάθε άτομο. Η δυσλεξία βρίσκεται σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλα τα κοινωνικο-οικονομικά περιβάλλοντα. Είναι μια δια βίου, κληρονομική και νευρο-αναπτυξιακή κατάσταση.

Μη διαγνωσμένη δυσλεξία, αλλά και ανεπαρκώς αντιμετωπίσιμη εντός του σχολείου αλλά και του οικογενειακού περιβάλλοντος είναι δυνατόν να οδηγήσει σε χαμηλή αυτοεκτίμηση, υψηλό στρες, και άτυπες συμπεριφορές και χαμηλές επιδόσεις.

Οι μαθητές με δυσλεξία, θα επωφεληθούν από την έγκαιρη διάγνωση, την κατάλληλη παρέμβαση, και στοχευμένη αποτελεσματική διδασκαλία
Όλα τα παραπάνω θα τους επιτρέψουν να γίνουν επιτυχημένοι μαθητές, αποτελεσματικοί ερευνητές, άτομα με αυτοπεποίθηση και υπεύθυνοι πολίτες.

Υλικό για την Παράλληλη Στήριξη από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πατήστε εδώ

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα!